ثبت نام کلاسهای حضوری ترم تیرماه
آیا حفظ کردن پاسخ برای سوالات احتمالی در اسپیکینگ کار خوبی است؟

آیا حفظ کردن پاسخ برای سوالات احتمالی در اسپیکینگ کار خوبی است؟

آیا حفظ کردن و آماده کردن پاسخ برای سوالات احتمالی در اسپیکینگ کار خوبی است؟

حفظ کردن بخش هایی از عبارات و جملات می تواند در روان صحبت کردن بسیار اثربخش باشد. دقت کنید باید بتوانید قبل از آزمون عباراتی که به خاطر سپرده اید را در بافت های مختلف تمرین کنید تا بتوانید خیلی طبیعی از آنها استفاده کنید. پاسخ هایی که به طور مکانیکی حفظ شده باشند تاثیر منفی در نمره شما می گذارند.
مقالات مرتبط