آیا برای انتخاب Heading باید فقط جمله اول پاراگراف را خواند؟

آیا برای انتخاب Heading باید فقط جمله اول پاراگراف را خواند؟

آیا برای انتخاب Heading باید فقط جمله اول پاراگراف را خواند؟

تصور بسیاری از زبان آموزان این است که برای رسیدن به پاسخ در سوالات Heading Matching فقط کافی است جمله اول آن پاراگراف را بخوانند. اما آیا واقعیت همین است؟ در بسیاری از تست ها پیام اصلی پاراگراف که عنوان پاراگراف نیز هست لزوما در جمله ابتدایی آن نیست بلکه در وسط، پایان و یا در کل پاراگراف نهفته است. دقت کنید این تصور رایج که عنوان پاراگراف را باید در جمله اول یافت، در بسیاری از سوالات دلیل کافی را به طراحان سوال می دهد که در انتخاب گزینه های انحرافی گزینه ای که به نوعی با جمله اول ارتباط داشته باشد را به عنوان گزینه گمراه کننده در نظر بگیرند.
امتیاز شما post
مقالات مرتبط