جهت تقویت مهارت شنیداری و گسترده‌ کردن دایره لغات، در برنامه Afarinesh ShowTime قسمتهایی از فیلم و سریالهای روز را با هم میبینیم و در ادامه ترنسکریپت و توضیحات آن را مشاهده خواهیم کرد :

The Affair – Part 2

.I was coming back for her

داشتم برای اون برمیگشتم.

.I drove across the entire country

از اون ور کل کشور رانندگی کردم.

.to come and get her, but I was too late

که بیام و بگیرمش ولی خیلی دیر بود.

.I am always too late

من همیشه دیر میکنم.

.Oh, baby

اوه عزیزم

.It isn’t your fault

تقصیر تو نیست.

.None of this was

هیچکدومش نبود.

.I don’t understand what I’m supposed to do with this

نمیدونم باید الان با این درد چیکار کنم.

.I don’t think I can carry it

فکر نکنم بتونم به دوش بکشمش.

.You can

تو میتونی.

?What if I can’t

اگه نتونم چی؟

.I know you can

من میدونم که میتونی.

?But what if I can’t

ولی اگه نتونم چی؟

.Dad couldn’t

بابا نتونست.

.And I get it now

و الان میفهمم.

,Oh, I mean, to just go to sleep

یعنی… به خواب میری

.to… to never wake up in pain again

که دیگه با درد بیدار نشی.

.I know. Here’s the thing

میدونم. یه چیزیو بگم.

.You’re not like your dad

تو مثل بابات نیستی.

.You’re not a Lockhart. You’re a McGinty

تو لاکارت نیستی یه مک گینی هستی (فامیل مادر)

.You’re like me

تو مثل منی.

.You’re a survivor

تو نجات یابنده ای.

.You’re a fighter

جنگجویی.

.You told me I am exactly like Dad

تو گفتی من دقیقا مثل بابام

.Well, if I did, then I was wrong

خب اگر گفتم اشتباه کردم.

,No, but

نه اما

Sweetie, there are people

عزیزم ادمهایی هستن

.in the world like your father

تو این دنیا مثل پدرت

.Like Alison

مثل آلیسون.

.Magical, special people

جادویی. آدمای خاص.

,And we love them for their sensitive souls

و ما اونارو بخاطر روح حساسشون دوست داریم

.and we love them for burning so brightly

ما اونا رو برای روشن درخشیدن دوسشون داریم.

…But I think I always knew your father was

ولی من فکر میکنم که همیشه میدونستم بابات

,ephemeral

حس هاش بی دوام بود.

…even before he

حتی قبل ….

I mean, that’s why

منظورم اینه که برای همین

.I sent him to California

فرستادمش کالیفرنیا

.That’s why I let him have Nan

برای همین گذاشتم نن را داشته باشه.

,Cause I-I knew somehow, deep inside

چون در درون خودم میدونستم

.I couldn’t keep him forever

نمیتونم برای همیشه نگهش دارم.

,He wasn’t solid

اون یکپارچه نبود

.like you and me

مثل من و تو

.He was made of too much air

اون از هوا درست شده بود.

blank

Language Focus

Be supposed to

generally assumed or believed to be the case, but not necessarily so

.people admire their supposed industriousness

Survivor

a person who survives, especially a person remaining alive after an event in which others have died

.He was the sole survivor of the massacre

Carry

support the weight of

.The bridge is capable of carrying even the heaviest loads

Get

you get something: used to say that something happens or exists

Sensitive

having or displaying a quick and delicate appreciation of others’ feelings

.I pay tribute to the Minister for his sensitive handling of the bill

Burn bright

To shine and be your authentic self no matter what

Ephemeral

lasting for a very short time

fashions are ephemeral: new ones regularly drive out the old

deep inside

used to mean that something is true or real even if it is not said or shown to other people

He knew deep down inside that she was right. Deep down, I think we all felt the same way. He might look like a mean old man, but deep down inside he is a very kind person

Solid

If you describe someone as solid, you mean that they are very reliable and respectable

was made of too much air

he was unstable and changeable

 

اطلاعات بیشتر در مورد این سریال
دانلود سریال The Affair فصل ۴، قسمت ۱۰ (نسخه کامل ۴۸۰)
دانلود سریال The Affair فصل ۴، قسمت ۱۰ (نسخه کامل ۷۲۰)

آفرینش در اینستاگرام

blank

اشتراک در این دیدگاه
اطلاع‌رسانی
0 دیدگاه‌
Inline Feedbacks
مشاهده تمام دیدگاه‌ها