مدیر، مهندس نرم افزار

HQ
مازندران, تنکابن

ما برای جامعیت و تنوع در پیکسفورت ارزش قائل هستیم. تحقیقات نشان می‌دهد که نامزدهای دارای تنوع عصبی و زمینه‌های کم‌نمایش اغلب تنها در صورتی برای نقش‌ها درخواست می‌کنند که همه معیارها را داشته باشند. ما دوست داریم تصمیمات استخدامی خود را بر اساس تجربه و اشتیاق بگیریم، بنابراین اگر مایل به درخواست هستید و نیاز به تنظیمات منطقی دارید، لطفاً به ما اطلاع دهید. همچنین شما را تشویق می‌کنیم که در هر مرحله از فرآیند استخدام، ضمایری را که استفاده می‌کنید به ما اطلاع دهید.

درباره شرکت ما

تمرکز ما بر کمک به مردم برای تکمیل پروژه‌های خلاقانه‌شان است، در حالی که جامعه نویسندگان ما هر بار که اتفاق می‌افتد درآمد کسب می‌کنند. شرکت ما با افتخار بر زندگی خلاقان در سراسر جهان تأثیر می گذارد، از توسعه دهندگان وب و طراحان گرافیک گرفته تا بازاریابان، فیلمبرداران، عکاسان و غیره. ما جامعه‌ای ایجاد کرده‌ایم که در آن هر کسی می‌تواند پروژه‌های خلاقانه‌اش را انجام دهد، و سازندگان ایده‌های خود را زنده می‌کنند و در این فرآیند، با انجام کاری که دوست دارند، درآمد کسب می‌کنند. خیلی بهتر از این نمی شود!

ما یک تجارت جهانی و به سرعت در حال گسترش هستیم. با ترکیب هدف و سود، ما یک شرکت پرشور هستیم که متعهد به ایجاد تأثیر مثبت بر جوامعی هستیم که در آن شرکت می کنیم.
ما برای مدت طولانی انعطاف پذیری را پذیرفته ایم - در جایی که می توانیم، بیایید کار کنیم، برای شما کار کنیم! نقش‌های ما می‌تواند در هر کجای استرالیا یا نیوزلند باشد، و در حالی که همه ما عمدتاً از خانه کار می‌کنیم، به اینکه چگونه تیم جهانی خود را متصل نگه می‌داریم، افتخار می‌کنیم.
مسئولیت ها

  • با نظارت بر استراتژی محصول و تصمیم گیری هدایت کننده، عملکرد محصول را در محدوده بازار تعیین شده خود مدیریت کنید.
  • یک نقشه راهی تهیه کنید که به اهداف گروه کمک کند و نیازهای بازاریابی، مهندسی، موفقیت مشتری/نویسنده، طراحی و سایر عملکردها را در نظر بگیرد.
  • برای ارائه رهبری به این تیم‌های متقابل، با همکاران طراحی و مهندسی خود از نزدیک همکاری کنید.
  • برای ارائه نقشه راه با بازاریابی، موفقیت مشتری/نویسنده و سایر ذینفعان همکاری کنید.
  • با سایر سهامداران کلیدی در سراسر تجارت، از جمله حقوقی، مالی و تجزیه و تحلیل و amp. هوش تجاری.
  • اندازه گیری و گزارش نتایج به ویژه در راستای اهداف گروه و شرکت. رهبری محصول را به تیم تحویل و پروژه خود ارائه دهید و از نیازهای مشتری، نویسندگان و نویسندگان حمایت کنید. کسب و کار.
  • مدیریت مستقیم دو مدیر محصول، اطمینان از عملکرد افراد عالی و ارائه یک محیط کاری ایمن و حمایتی.
  • اطمینان حاصل کنید که همه اعضای تیم(های) تحویل و پروژه به شما می دانند که چگونه به اهداف گروه و شرکت کمک می کنند.
  • در صورت لزوم، اعضای تیم محصول جوان بیشتری را مربی و راهنمایی کنید.
  • ارزش های اصلی ما را مدل کنید و به تیم ها کمک می کند تا ارزش های ما را در تصمیم گیری روزانه اعمال کنند.