سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام – آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام – آذر 1400

سلام. من 10 آذر سنتر ایرسافام مشهد آزمون اسپیکینگ داشتم. اگزمینرم آقای سوری بودن. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

درباره لباس و فشن درباره نجوم

پارت 2:

یک فردی رو توصیف کن که موسيقی کار میکنه و تو دوست داری کارش رو

پارت 3:

سوالات مرتبط با موسیقی. موسیقی محبوب در کشور ما؟ فرق موسیقی زنده و ضبط شده؟ تاثیر موسیقی بر ما؟ (با تشکر از انیسه عزیز)
نوشته های مرتبط