سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام – آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام – آذر 1400

سلام. من 8 آذر سنتر ایرسافام رشت آزمون اسپیکینگ داشتم. اگزمینرم خانم شریعتی بودن. خیلی صحبت هام رو stop میکرد ولی در کل خانم خوبی بودن. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

کجا متولد شدی و زندگی میکنی؟ دوست داری توی countryside زندگی کنی؟ راجع به کفش چند وقت به چند وقت میخری؟ خیلی طول میکشه خریدت؟ کفش comfy میپوشی؟ هدفون استفاده میکنی؟ اذیتت نمیکنه put on headphones؟

پارت 2:

describe a clever person who solves a problem

پارت 3:

در مورد artificial intelligence آیا بچه ها باهوش هستن یا آموزش دیده میشن تا باهوش بشن؟ نفش مدرسه در شکوفایی استعداد بچه ها؟ نقش manual labor و machinery؟ (با تشکر از مهرگل عزیز)
نوشته های مرتبط