نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام (آذر۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام (آذر۱۴۰۱)

من در سنتر ایرسافام امتحان داده ام .اگزمینر خانم تینا صمدیان بودند. برخورد ایشان و پرنسل عالی بود. فقط نمی دانم چرا مدام درباره ی ه یک موضوع مدیریت زمان از من می پرسیدند. در آخر ایده هایم تمام شده بود.

پارت ۱

  • کار می کنید یا درس می خوانید؟
  • رشته تحصیلیتان چیست؟ 
  • عادت های خواندنتان از قدیم تا کنون عوض شده یا خیر؟
  • ‌چندوقت یکبار کتاب می خوانید؟
  • فیلمی دیدید که رمان اش را خوانده باشید؟

پارت ۲

  • سوال درباره ی change و فالو آپ های مرتبط با آن بود.

پارت ۳

  • تمام سوالات درباره ی موضوع تغییر و مدیریت زمان.
نوشته های مرتبط