نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام (دی۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام (دی۱۴۰۱)

سلام من ۱۷ دی سنتر ایرسافام آزمون داشته ام. اگزمینر آقای مسعود مطهری بودند. ایشان یک مقدار تند صحبت می کردند و من اول استرس داشتم و متوجه نمی شدم ولی بعد بسیار با آرامش صحبت های من را تایید می کردند و بین تایم های صحبت من ساکت بودند .

پارت ۱

 • خودتان را معرفی کنید.
 • کجا زندگی می کنید؟
 • آیا از محل زندگیتان راضی هستید؟
 • محل زندگیتان چه ویژگی هایی دارد؟
 • کدام ویژگی ها را دوست ندارید؟

پارت ۲

 • تایمی را توضیح بدهید که دریافت اطلاعات به شما کمکی کرده است.

پارت ۳

 • از چه راههایی امروزه می توانیم اطلاعات دریافت کنیم؟
 • شما از چه راههایی بیشتر استفاده می کنید؟
 • آیا کتابخانه راه خوبی برای دریافت اطلاعات است؟
 • مثال بزنید چگونه در دریافت اطلاعات کتابخانه ها و کتاب ها به شما کمک کردند ؟
 • نظرتان در مورد گرفتن اطلاعات از افراد موفق چیست ؟
 • آیا تلویزیون منبع خوبی برای دریافت اطلاعات است؟
 • اطلاعاتی که از طریق فضای مجازی دریافت می کنید قابل اعتماد هستند؟ شما تا چه حد اعتماد می کنید؟
نوشته های مرتبط