نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام (اسفند ۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر ایرسافام (اسفند ۱۴۰۱)

من ٢۶ فوریه ٧ اسفند آزمون اسپیکینگ داشته ام. در سنترایرسافام تهران، اگزمینر آقای خوش برخوردی بودن که اگر اشتباه نکنم فامیلی ایشان توانا بود.

پارت ۱

 • کار می‌ کنید یا درس می خوانید؟
 • آیا می توانید کار و درس رو همزمان مدیریت کنید؟
 • بعد از کار کردن دوست دارید چه فعالیتی انجام بدهید؟
 • میان وعده مورد علاقه ی شما در بچگی چه چیزی بوده است؟
 • چه زمان هایی بیشتر میان وعده مصرف می کنید؟
 • میان وعده سالم را ترجیح می دهید یا خوشمزه؟
 • پازل تا حالا حل کردید؟
 • پازل عددی بیشتر دوست دارید یا شکلی؟
 • تا حالا شده است در سفر پازل حل کنید؟
 • به نظر شما پازل برای سالمندان مفید است؟

پارت ۲

 • یکی از دوستان دوران کودکی خودتان را توصیف کنید.

پارت ۳

 • دوستی در دوران کودکی چه مقدار مهم است؟
 • بچه ها از دوست هایی که دارند تاثیر بیشتری می گیرند یا از خانواده ها؟
 • چرا ارتباط با دوستان دوران کودکی در برخی موارد قطع می شود؟
 • تکنولوژی چه تاثیری بر روی روابط دوستی بین نوجوانان داشته است؟
 • بهتر است که نوجوانان تعداد زیادی دوست داشته باشند یا تعداد کمی دوست نزدیک؟
 • مزایای تعداد کم دوست نزدیک برای نوجوانان چیست؟
نوشته های مرتبط