نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران (دی۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران (دی۱۴۰۱)

سلام.  من یکشنبه ۸ دی در سنتر آیلتس تهران در شهر مشهد آزمون اسپیکینگ داشته ام. اگزمینر اگر اشتباه نکنم و درست شنیده باشم آقای پیمان شعار بودند. ایشان واقعا خوش برخود بودند و چون متوجه شدند من خیلی استرس دارم اگر در هنگام پاسخ به سوالی سکوت می کردم از من سوال را به نحو دیگری می پرسیدند تا بتوانم جواب بدهم و من واقعا از ایشان ممنون هستم چون فکر می کردم با آن سطح از استرس نمره ۷.۵ بگیرم اما خداروشکر ۸ شدم، همان سوالات اضافه ایی که پرسیدند واقعا کمک کننده بود.

پارت ۱

 • کار می کنید یا درس می خوانید؟
 • آیا در فضای مجازی فعال هستید؟
 • چرا از سوشال مدیا کمتر استفاده می کنید؟

پارت ۲

 • :Describe a time when you missed an appointment .You should say
 • ?When and where it happened
 • ?What the appointment was for
 • ?What happened when you missed it
 • ?And explain how you felt about the appointment


پارت ۳

 • ?Do you think it is a good idea to use electronic devices for putting reminders
 • ?Is human memory important nowadays
 • ?What’s your priority between a work meeting and friends gathering


نوشته های مرتبط