نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران (دی۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران (دی۱۴۰۱)

من امروز با آقای نوروزی در سنتر آیلتس تهران آزمون اسپیکینگ داشته ام. برخورد و واکنش هایشان از همه نظر عالی بود. کاملا خنده رو و خوش برخورد و دوستانه بودند.

پارت ۱

  • محل زندگیتان
  • آواز خواندن
  • وقتی بچه بودید در کارهای خانه به مادرتان کمک می کردید یا خیر؟

پارت ۲

  • درباره کاری که با مخالفت با تصمیم کسی انجام داده اید توضیح دهید.

پارت ۳

  • احترام به عقاید دیگران
  • یاد دادن به کودکان
  • احترام به نظرات دیگران
نوشته های مرتبط