نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران (آذر۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران (آذر۱۴۰۱)

سلام من ۱۱ دسامبر(۲۰ آذر) در سنتر آیلتس تهران آزمون اسپیکینگ داشته ام. اگزمینر آقای قربانی بودند. نیم ساعت زود تر به محل آزمون رفتم، تا در زمان انتظار با یک نفر در آنجا یک مقدار صحبت کنم تا برای آزمون اسپیکینگ آماده شوم! ولی تا اعلام حضور کردم ، از من عکس گرفتند و بعد از آن گفتند وارد اتاق x شوم .آقای قربانی خیلی مثبت بودند مدام لبخند می زدند وصحبت های من را تایید می کردند. آزمون اصلی اسپیکینگ مانند آزمون ماک نبود. خیلی به مکالمه روزمره شبیه تر بود تا به ماک های گذشته ام در آیلتس تهران و آفرینش.


پارت ۱

 • کجا زندگی می کنید؟
 • خوبی محله ای که زندگی می کنید چیست ؟
 • از حمل و نقل عمومی استفاده می کنید؟
 • بچه بودید از حمل و نقل عمومی استفاده می کردید؟
 • در آینده استفاده خواهید کرد؟                      

 پارت ۲

 • یک وسیله زیبا که دوست دارید نگاهش کنید ( یا از نگاه کردن به آن لذت می برید) چیست ؟


پارت ۳

یک سوال پرسیدند و بقیه سوال ها ازهمان جواب قبلی بود.

 •  یکی از زیبای های طبیعی کشورتان را بگویید؟‌ (پاسخ من : جنگل های شمال بود)
 • چرا جنگل های شمال ایران زیبا هستند؟
 • چرا بسیاری از مردم به شمال می روند؟ 
 • مردم دریا می روند چه کار‌می کنند؟
 • فکر می کنید جذاب ترین ورزش آبی چیست؟
 • چرا مردم زیاد غرق می شوند؟
 • راه های هشدار دادن به آن ها چیست؟
نوشته های مرتبط