نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران (آذر۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران (آذر۱۴۰۱)

من ۱۹ آذر در موسسه آیلتس تهران در خود شهر تهران امتحان اسپیکینگ داشته ام. اگزمینر خانم شنگرفام بود‌ند.

پارت ۱

 • دانشجو هستید یا کار می کنید؟
 • آدم صبح هستید یا بعد از ظهر؟
 • بعد از ظهر ها چه کارهایی می کنید؟
 • چرا بعد از ظهر را دوست دارید؟
 • از چه چیز بعد از ظهر بدتان می آید؟
 • آیا دوست دارید تبلیغات را تا انتها ببینید؟
 • چه اثری تبلیغات روی انسان می گذارد؟
 • اگه تبلیغات را در یک کانالی ببینید چه می کنید؟

پارت ۲

 • Describe an occasion when you got positive feedback for work that you did

پارت ۳

 • تمام سوال های follow up در مورد feedback پرسیدند.
 • آیا خوب است بچه ها را تشویق کنیم؟
 • تشویق چه اثری روی کودکان می گذارد؟
 • اگر تشویقشان نکنیم چه می شود؟
 • در چه مواردی باید بچه ها را تشویق کرد؟
 • آیا بزرگتر ها هم نیاز به تشویق دارند؟
نوشته های مرتبط