نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران (آذر۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران (آذر۱۴۰۱)

امروز ۱۷ آذر، در سنتر آیلتس تهران، با خانم شنگرفام آزمون اسپیکینگ داشته ام، ایشان خیلی خوش برخورد و خوش رو بودند. صداشان رسا بود. سوال ها را واضح و شمرده شمرده مطرح می کردند. میان صحبت، من را قطع نکردند و کامل گوش دادند. ریکشن خوب داشتند، لبخند می زدند، سورپرایز می شدند … پیش ایشان حس استرس نداشتم. یک دسته گل نرگس هم بود که بوی آن واقعا آرامش می داد.

پارت ۱

  • ? Do you work or study
  • ? What did you study
  • ? Why did you choose to study this subject
  • ? Where do you usually meet your friends
  • ? Do you think there are some places that are more suitable for meeting others 

پارت ۲

  • Describe a recent change in your life
  • ?Follow up: have you learned how to save your time 

پارت۳

  • ? Should schools teach children how to manage and save their time
  • ? Has people’s attitudes toward time changed in comparing to the past
  • ? Do you think old people are successful
نوشته های مرتبط