نمونه سوالات اسپیکینگ و رایتینگ سنتر آیلتس تهران (شهریور۱۴۰۱ )

نمونه سوالات اسپیکینگ و رایتینگ سنتر آیلتس تهران (شهریور۱۴۰۱ )

سلام من ۱۲ شهریور آزمون جنرال داشتم در سنتر آیلتس تهران همه چیز خوب بود و محل برگزاری آزمون ساکت بود و هدست ها هم خوب بودند.


سوالات رایتینگ تسک ۲

  • Leaders of all kinds are often younger than in the past. What are the reasons for this development. Is this a positive or negative development


سوالات اسپیکینگ

  • Describe something that was broken in your home and then repaired
  • : You should say
  • ?What it is
  • ? How it was broken
  • How you got it repaired
  • ?And how you felt about it
نوشته های مرتبط