سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران – آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران – آذر 1400

سلام. من 25 آذر سنتر آیلتس تهران شیراز آزمون اسپیکینگ داشتم. اگزمینرم آقای شعار بودن. خوب بودن و وقتی من سوال رو متوجه نشدم راحت برام تكرار كردن. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

كجا به دنيا اومدی؟ چند سالت بود برای اولين بار رفتی مدرسه؟ دوست داری hometown زندگی كنی؟ از هدفون استفاده ميكنی؟ كجاها ازش استفاده نميكنی؟ كدوم science رو بيشتر دوست داری؟ بنظرت اين science توی زندگی بدردت خورده؟

پارت 2:

يك شخصی از يك كشور ديگه رو كه ميشناسی و باهاش آشنا شدی و دوستش داری رو توصيف كن. چرا خوبه؟ كجا آشنا شديد؟

پارت 3:

آيا اون شخص رو به ديگران معرفی ميكنی؟ برای رفتن به يه كشور ديگه خوبه با دوست مشورت كنی؟ كار كردن در يك شركت خارجی چه معايب و مزايايی داره؟ و چندتا سوال ديگه كه يادم نيست. امیدوارم همگی موفق باشید. (با تشکر از مریم عزیز)
نوشته های مرتبط