سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران – آبان 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران آبان 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر آیلتس تهران – آبان 1400

سلام. من 28 آبان سنتر آیلتس تهران آزمون اسپیکینگ داشتم. اگزمینرم آقای نوروزی بودن. برخوردشون خوب بود. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

توی خونه زندگی می کنی یا اپارتمان؟ دوست داری خونتو؟ مدرسه رو کجا خوندی؟ مدرسه چجوری بود به نظرت؟ چرا به نظرت بد بود؟

پارت 2:

فیلمی که اخیرا دیدی رو توصیف کن. فالو اپ: دوستات دوست داشتن فیلمو؟

پارت 3:

به نظرت مردم کشورت چه فیلمایی دوست دارن؟ چرا این فیلمارو دوست دارن مردمت؟ بزرگترا و بچه ها سلیقه شون توی فیلم فرق داره؟ چرا فرق داره به نظرت؟ به نظرت در آینده ارتیست ها و اکترها کامپیوتری میشن این نگتیوه یا پازتیو؟ (با تشکر از آریای عزیز)
نوشته های مرتبط