نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (آذر۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (آذر۱۴۰۱)

سلام من امروز سنتر دین و دانش آزمون اسپیکینگ‌ داشتم. اگزمینرآقای رفیعی بودند. خیلی خوش رو و خوش برخورد بودند و با لبخند به جواب های من واکنش نشان می دادند.

پارت ۱

  • کار می کنید یا درس می خوانید؟
  • آیا کارتان لذت بخش است؟
  • آیا تایم ثابتی به سرکار می روید؟

پارت ۲

  • یک اختراعی که فکر می کنید زندگی مردم را عوض کرده چیست؟
  • چرا این‌ فکر را می کنید ؟
  • بیشتر‌چه کسانی ازآن استفاده می کنند ؟

پارت ۳

  • سوالات مربوط به همان اختراع که در پارت قبل گفته شده بود.

نوشته های مرتبط