نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (شهریور۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (شهریور۱۴۰۱)

سلام و وقت بخیر ، من ٢٧ آگوست (۵ شهریور) عصر دین و دانش امتحان دادم با جناب دارابی بود. حقیقتا بسیار آدم شریفی بود و خیلی جو خوبی و ساخت. با سرعت بسیار منطقی صحبت میکردن. پارت یک و دو سوالات خوب بود پارت سه کمی سخت و پیچیده بود و منطقی نمره دادند و در نهایت ٧ دادند.

پارت ۱:

 • Work or study
 • Hometown
 • Mirrors
 • Watches

پارت ۲:

 • Describe a time when you were very busy
 • You should say
 • when it was
 • what you had to do during that time
 • how you managed it
 • and explain how you felt about being much busy

پارت ۳:

 • Pressure
نوشته های مرتبط