نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (مهر ۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (مهر ۱۴۰۱)

سلام من عصر دین و دانش ۲۶ مهر با آقای رفیعی مصاحبه داشتم، خیلی مهربون بودند و با حرکت و سر و چشم سعی می کردند بهم آرامش بدهند.

پارت ۱:

  • در مورد کار و اینکه بعد از کار چه کارهایی می کنید، پرسیدند.

پارت ۲:

  • describe a time were you see lots of garbage
  • where was it
  • how did you feel
  • who throw them

پارت ۳:

  • در مورد پلاستیک و آیا می شود آن را حذف کرد؟ نقش مردم در تولید زباله چیست؟ .
نوشته های مرتبط