نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (تیر۱۴۰۲)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (تیر۱۴۰۲)

سلام من ۲۴ تیر ماه در سنتر عصر دین و دانش امتحان اسپیکینگ داشته ام. اگزمینر خانم لادن اخوان بودند و فقط در پارت ۳ من را قطع کردند.خانم اخوان در برابر صحبت های من ری اکشن خاصی نداشتند .فقط این را اضافه کنم که با یکی دوتا سوال من را به چالش کشیدند.(از داخل سوالات، سوال می پرسیدند،هم در پارت یک و هم در پارت ۳. در پارت ۲ هم بعد از تمام شدن یک سوال راجب آن از من پرسیدند.)

پارت ۱

 • درس می خوانید یا کار می کنید؟
 • چرا درس می خوانید؟
 • کجا درس می خوانید؟
 • اگر می توانستید یک ویژگی به محیطی که درس می خوانید اضافه کنید چه چیزی بود؟
 • به هنر علاقه دارید؟
 • آیا به موزه می روید؟
 • هنر جدید را دوست دارید یا قدیمی را؟
 • شب ها بیدار می مانید؟
 • وقتی بیدار می مانید چیکار می کنید؟
 • آخرین بار که بیدار ماندید چه کار کردید؟

پارت ۲

 • یک group activity (فعالیت گروهی ) را توصیف کند ک با یک یا چند نفر انجام دادید؟

پارت ۳

 • همسایه ها چگونه به یکدیگر کمک می کنند؟
 • بچه ها چه چیزهایی با کمک کردن به همسایه ها یاد می گیرند؟
 • کمک کردن برای کشورهای مختلف چه فایده ای دارد؟یک مثال از فایده آن بزنید؟
 • کشورهایی که به آنها کمک می شود چه چیزی دریافت میکنند؟
نوشته های مرتبط