نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (تیر۱۴۰۲)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (تیر۱۴۰۲)

سلام من در تاریخ ۲۳ تیر در سنتر عصر دین و دانش آزمون اسپیکینگ داشته ام. اگزمینر خانم اخوان بودند.

پارت ۱

 • modern art (هنر مدرن ) را بیشتر دوست دارید یا traditional art (هنر سنتی) را؟
 • درس می خوانید یا کار می کنید؟
 • چرا درس می خوانید؟
 • کجا درس می خوانید؟
 • اگر می خواستید یک feature به محیطی که درس می خوانید اضافه کنید چه چیزی اضافه می کردید؟

پارت ۲

 • راجب چیزی که با یک یا گروهی از مردم انجام دادید صحبت کنید.

پارت ۳

 • همسایه ها چطور به یکدیگر کمک می کنند ؟
 • در روستا بیشتر همسایه ها به همدیگر کمک می کنند یا در شهر؟
 • کشورهای مختلف چگونه به یکدیگر کمک می کنند ؟ 
 • چرا کشورهای مختلف بهم کمک میکنند
 • کشورهایی که کمک دریافت میکنند چه چیزی بدست می آورند؟

(در انتها این را اضافه کنم که در پارت ۳ فقط من را قطع می کردند.از توی سوالاتم سوال می پرسیدند و من را به چالش کشیدند)

نوشته های مرتبط