نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (آذر۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (آذر۱۴۰۱)

سلام من امروز با آقای رفیعی در سنتر عصر دین ودانش آزمون اسپیکینگ اصلی داشتم. فضا خیلی آرام بود. آقای رفیعی هم که خیلی گل و دوست داشتنی هستند. شمرده و آرام و با لهجه خوب سوال پرسیدند.

پارت ۱

 • توصیف محله
 • آیا کسی را در اطراف می شناسید؟
 • از چه تکنولوژی هایی استفاده می کنید؟
 • بچه بودید پازل بازی می کردید؟
 • در سفر پازل بازی می کنید؟
 • حل کردن پازل چه تاثیری بر آدم های پیر دارد؟
 • پازل کلمه ای یا عددی؟کدام را بیشتر مردم بازی می کنند؟

پارت ۲

 • توصیف یک نفر که مطابق مد لباس می پوشد.
 • فالوآپ:آیا شما نیز به لباس پوشیدنتان اهمیت می دهید.


پارت ۳

 • آنلاین شاپ ها چه مزیت هایی دارند؟
 • فکر می کنید در آینده آنلاین شاپ ها جایگزین مغازه های معمولی شوند؟
 • فرهنگ مردم به لباس پوشیدنشان ربط دارد؟
 • آیا جامعه تعیین می کند که مردها و زن ها چه بپوشند؟
 • آیا لباس خاصی در ادارات باید پوشیده شود؟
نوشته های مرتبط