نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (بهمن۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (بهمن۱۴۰۱)

سلام من دیروز ۲۶ ژانویه (۶ بهمن ) مرکزعصر دین و دانش آزمون اسیکینگ داشته ام . اگزینر آقای دارابی بودند.

 پارت ۱

 • کجا زندگی می کنید؟
 •  چه چیزهایی را از محل زندگیتان دوست دارید؟ 
 • آدم های زیادی را آنجا می شناسید یا نه ؟
 • پیش بینی های هواشناسی را چک می کنید؟
 • آب و هوای گرم را دوست دارید یا سرد را؟ 

پارت ۲

 •  یک مرکز ورزشی مانند استادیوم یا مجموعه ورزشی را توصیف کنید. 
 • چه امکاناتی دارد؟
 • چند وقت یک بار آنجا می روید؟

پارت ۳

 • آیا ورزش برای جوانان تاثیر خوبی دارد؟
 • آیا ورزشکاران می توانند الگوهای خوبی باشند؟
 • آیا اکنون جوانان بیشتر ورزش می کنند یا در گذشته بیشتر ورزش می کردند؟
 • آیا خوب است که در مدرسه ها ورزش داشته باشیم؟
نوشته های مرتبط