نمونه سوالات اسپیکینگ سنترعصر دین و دانش (آذر۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنترعصر دین و دانش (آذر۱۴۰۱)

سلام من ۲۱ دسامبر( ۳۰ آذر) درسنتر عصر دین و دانش شهر مشهد آزمون اسپیکینگ داشته ام. اگزمینر آقای رفیعی بودند .


پارت ۱ 

 • اسم و فامیل؟
 • کجا زندگی می کنید؟
 • چه چیزهایی از محله ای که زندگی می کنید دوست دارید؟
 • در کار خانه کمک می کنید؟
 • جوانتر بودید بیشتر کمک می کردید یا اکنون؟
 • چه کاری از کارهای خانه را دوست ندارید که انجام بدهید؟

پارت ۲ 

 • از یک موضوع یا حرفه ای که یاد گرفتید صحبت کنید. بجز موضوعاتی که در دوران مدرسه یا کالج بوده است.
 • از چه کسی یاد گرفتید؟
 • چه زمانی بود؟
 • یادگیری سخت بود یا آسان؟
 • یاد گیری این موضوع چه کمکی به شما کرد؟

پارت ۳

 • آیا دوست دارید موضوعات جدید یاد بگیرید؟
 • یادگیری موضوعات برای بزرگسالان به چه صورت است ؟
 • آیا تکنولوژی کمکی به یاد گیری کرده است؟
 • آیا بچه ها با بازی کردن بهتر آموزش می بینند یا با مطالعه و درس ؟
 • اگر بازی کردن راه بهتری است چه نوع بازی هایی برای یادگیری بهتر هستند؟
 • بعضی از مردم فکر می کنند که توانایی یادگیری مهمترین توانایی انسان نسبت به حیوانات است نظرشما چست ؟
 • (با توجه‌ به جواب من که گفتم یکی از برتری های انسان است ولی فاکتور های دیگری هم مهم هستند) پرسیدند پس از نظر تو مهمترین تفاوت انسان و حیوان چیست؟
نوشته های مرتبط