نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (بهمن۱۴۰۱)

سوالات آزمون اسپیکینگ آیلتس

سوالات آزمون اسپیکینگ آیلتس

امروز در سنترعصر دین و دانش آزمون جنرال اسپیکینگ داشته ام. اگزمینرآقای دارابی بودند.

پارت  ۱

پارت ۲

پارت  ۳

خروج از نسخه موبایل