نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (بهمن۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (بهمن۱۴۰۱)

امروز در سنترعصر دین و دانش آزمون جنرال اسپیکینگ داشته ام. اگزمینرآقای دارابی بودند.

پارت  ۱

 • در مورد کار و درس 
 • کارتان را دوست دارید؟
 • چه چیزی از کارتان را دوست ندارید؟
 • یکسری سوال هم در رابطه با تولد پرسیدند .
 • الان تولد چه تغییری کرده است ؟
 • برای شما تغییر کرده است یا نه؟
 • در مورد آب و هوا

پارت ۲

 • یک عکسی که گرفتید و به آن افتخار کردید.

پارت  ۳

 • ادامه پارت دوم سوال پرسیدند در رابطه با عکس
 • انسان ها چرا عکس دوست دارند؟
 • چرا جوانان هر روز بیشتر عکس می گیرند ؟
 • در رابطه با عکس و تاریخ پرسیدند.

نوشته های مرتبط