نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (اسفند۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (اسفند۱۴۰۱)

آزمون اسپیکینگ ۱۵ اسفند ، سنتر عصر دین و دانش با خانم اخوان داشته ام. خیلی باحوصله و خوش برخورد بودند و تمام سوالات را خیلی واضح می پرسیدند.

پارت  ۱

  • Do you work or study
  • Name
  • Snack

پارت ۲

  • Describ a place that you go to do sport ( stadium, park ,…)

پارت  ۳

با پارت دوم مرتبط بود. سوالاتی از قبیل ورزش

  • ورزش برای بچه ها مفید هست؟
  • ورزش چه تاثیراتی روی مسن ها دارد؟
  • در محله زندگی شما جایی برای ورزش کردن هست؟
نوشته های مرتبط