نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (بهمن۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (بهمن۱۴۰۱)

سلام. من ۲۵ بهمن در سنتر عصر دین و دانش تهران آزمون اسپیکینگ داشته ام. اگزمینر آقای ایروانی بودند. برخوردشان خوب بود. سوالات هم این ها بودند.

پارت ۱

  • شهر
  • شکلات

پارت ۲

  • شخصی که دوست دارید با او وقت بگذرانید .

پارت۳

پارت۳ خیلی سخت بود بجز این پارت سایر قسمت ها خوب بود .

  • در مورد روابط کاری و مدرسه پرسیدند
نوشته های مرتبط