نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (آذر۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (آذر۱۴۰۱)

سلام من سنتر عصر دین و دانش در شهر مشهد آزمون اسپیکینگ داشته ام. اگزمینر آقای ایروانی بودند. برخورد ایشان و پرسنل سنتر خیلی خوب بود.

پارت ۱

 • کار می کنید یا درس می خوانید؟
 • کارتان را دوست دارید؟
 • چرا این شغل را انتخاب کردید؟
 • آیا از کودکیتان چیزی را نگه داشته اید؟
 • آیا از کیف استفاده می کنید؟
 • آیا از ساعت استفاده می کنید؟
 • چرا مردم ساعت می بندند؟

پارت ۲

 • Describe an invention that changed the world for the better
 • فالوآپ: آیا فکر می کنید مردم زیادی به این اختراع دسترسی دارند؟

پارت ۳

 • آیا اختراعات جدید مردم را تنبل می کند؟
 • چرا بعضی از افراد در پی اختراع کردن هستند؟ مثال بزنید.
 • فکر می کنید اختراع بزرگ دیگری اتفاق بیفتد؟
 • چه اختراع مهم دیگری را در ۱۰۰ سال اخیر می توانید نام ببرید؟
 • بعضیا می گویند “چرخ” بزرگترین اختراع بشر است، آیا موافقید؟
نوشته های مرتبط