نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (بهمن۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (بهمن۱۴۰۱)

سلام. من ۲۳ بهمن در سنتر عصر دین و دانش آزمون اسپیکینگ داشته ام. اگزمینر آقای دارابی بودند که خیلی خوش برخورد و دوستانه بودند.

  پارت ۱

  • چه چیزی در کودکی شما را خوشحال می کرده است؟
  • در آینده شما را چه چیزی خوشحال می کند؟
  • برنامه شما برای آینده تان چیست ؟
  • از آخر هفته ها خوشتان می آید یا خیر؟
  • آخر هفته قبل چه کار کرده اید؟ 
  • آیا خرید کردن خوشحالتان می کند یا خیر؟

  پارت ۲

  • یک آدم مسن که دوست دارید:
  • چه کسی است؟
  • کی آشنا شدید؟
  • چه شخصیتی دارد؟
  • و چرا از ایشان خوشتان میاد ؟


  پارت ۳

  • افراد مسن چه چیزی می توانند به جوانان یاد بدهند؟ 
  • افراد جوان چه چیزی می توانند به افراد مسن یاد بدهند؟
  • آیا فکر می کنید که افراد مسن کارهایی که جوانان انجام می دهند را انجام می دهند؟ 
  • چطور می شود که مردم به فرهنگ های دیگر علاقمند شوند؟ 
  • آیا درست است که با سفر کردن نمی شود فرهنگ شهرهای دیگر را فهمید؟ 
  • آیا فکر می کنید در آینده مردم دنیا از نظر فرهنگی به هم نزدیک می شوند؟
  نوشته های مرتبط