نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (بهمن ۱۴۰۱)

نمونه سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش (بهمن ۱۴۰۱)

سلام و خسته نباشید من ٢۶ بهمن آزمون اسپیکینگ داشتم،سنتر برگزاری عصر دین و دانش تهران بود و اگزمینر من آقای رفیعی بودند.

پارت۱

 • کار می کنید یا درس می خوانید؟
 • کدام قسمت کار شما سخت هست؟
 • بعد کارتان معمولا چیکارهایی انجام می دهید؟
 • آیا در مدرسه جغرافی خوانده اید؟
 • دانستن جغرافی چه مزایایی دارد؟
 • آیا در خواندن نقشه ها خوب هستید؟
 • آیا دوست دارید یک کشوری را ببینید به خاطر جغرافیای آن کشور؟
 • معنی اسم شما چیه؟
 • چه اسمی برای بچه هایتان انتخاب خواهید کرد؟
 • آیا کسی در فامیل اسم مشابه با شما دارد؟
 • آیا اسم هایی هست که توی کشور شما معروف تر باشد؟

 پارت۲

 • شخصی را توصیف کنید که برای انجام کاری جالب بر روی شما تاثیر گذاشته باشد.

پارت ۳

 • در مورد (role models)
 • role models باید چه ویژگی هایی داشته باشند؟
 • آیا مهم ترین وظیفه رهبران role model بودن هست؟
 • مردم از role model های مثبت بیشتر تاثیر میگیرند یا منفی ها؟
 • آیا امروزه مردم توی دنیا بیشتر از افراد دیگر تاثیر می گیرند ؟
نوشته های مرتبط