سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سلام. من 9 آذر سنتر عصر دین و دانش آزمون اسپیکینگ داشتم.

اگزمینرم خانم اخوان بودن. خانم آرومی بودن و استرس نمیدادن، توی پارت ۲ من کمتر از ۲ دقیقه حرف زدم ولی با اشاره دست نشون دادن که حتما ادامه بدم و تونستم دو دقیقه رو پر کنم.
جاهایی از جواب خودم سوال میپرسیدن که فکر میکنم بیشتر میخواستن ببینن من میتونم سریع جواب بدم یا هول میشم. كلا ولی متوجه ميشدم كه با دقت به صحبت هام گوش ميدن.

سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

خونه ای که زندگی میکنی رو توصيف كن.
خونتون رو دوست داری؟ چرا؟
چه خونه ای دوست داری زندگی کنی و چرا؟
از کیف پول استفاده میکنی؟چرا؟
تاحالا کیف پولت رو گم کردی؟
برای کسی تاحالا کیف پول هدیه داده ای؟
تو خونتون گل نگه میداری؟
توی کشور شما رایجه گل هدیه دادن؟
اخرین باری که گل خریدی کی بود؟

پارت 2:

Describe a useful piece of equipment
?What it is
?How you use it
?How often you use it
?Why it is important

سوال فالو آپ: كی خريدیش؟

پارت 3:

به نظرت افراد بزرگسال سخت تر از وسايل الكتريكی استفاده ميكنن؟چرا؟
به نظرت داشتن وسايل الكتريكی خوبه توی خونه؟
چرا صاحبان كارخانه ها ترجيح ميدن ماشين كار انسان رو انجام بده؟
فكر ميكنی توي آينده ماشين جای چه شغلی رو ميگيره؟

(با تشکر از مریم عزیز)

نوشته های مرتبط