سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سلام. من 8 آذر سنتر عصر دین و دانش آزمون اسپیکینگ داشتم. اگزمینرم آقای رفیعی بودن. خوب بود و دوستانه برخورد کردن. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

در مورد کارم پرسیدن. جالبه کارم یا نه؟ هدفون اب و هوا

پارت 2:

در مورد زمانی که مجبور شدم زود از خواب بیدار بشم

پارت 3:

در مورد deadline و اینکه چرا باید باشه؟ زود بیدار شدن خوبه یا نه؟ (با تشکر از مریم عزیز)
نوشته های مرتبط