سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سلام. من 2 آذر سنتر عصر دین و دانش آزمون اسپیکینگ داشتم. اگزمینرم آقای دارابی بودن. خوش برخورد بودن و تایید میکردن با سر، توی پارت سه چندین بار قطع کردن حرفم رو. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

درس میخونی یا کار میکنی؟ دو تا موضوع داشتم در مورد تبلیغات و گرم شدن محیط زیست آیا تبلیغات زیاد شده به نظرت؟ مردم نگاه میکنن تبلیغات رو؟ خودت نگاه میکنی؟ چه نوع تبلیغی رو میبینی ؟ آیا تا آخر وایمیستی نگاه کنی؟ آیا تو مدرسه بهت گفتن چیزی از گرم شدن محیط زیست؟ آیا کاری میکنی براش؟ دوست داری تو یه شرکتی کار کنی که در رابطه با محیط زیست هست کار کنی؟

پارت 2:

در مورد زمانی صحبت کن که موفقیت نداشتی توش

پارت 3:

بعضی از مردم فکر میکنن که از شکست بهتر میشه درس گرفت تا موفقیت نظر تو چیه؟ آیا تنبیه و جایزه هر دو باید در جامعه اعمال بشه؟ (با تشکر از شبنم عزیز)
نوشته های مرتبط