سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سلام. من 23 آذر سنتر عصر دین و دانش آزمون اسپیکینگ داشتم. اگزمینرم آقای رفیعی بودن. خیلی خوش برخورد بودن. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

کار می کنی یا دانشجویی؟ کارت رو دوست داری؟ دوست داری تنهایی درس بخونی یا گروهی؟ مطالعه گروهی چه مزایایی داره؟

پارت 2:

شهری که رفتی اخیرا و به بقیه توصیه میکنی. فالوآپ: بازم به این شهر میری؟

پارت 3:

آیا mass tourism مورد استقبال کشورهای هدف هست؟ چه اثرات منفی ای میتونه داشته باشه برای اهالی منطقه؟ (با تشکر از نیره عزیز)
نوشته های مرتبط