سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سلام. من 14 آذر سنتر عصر دین و دانش آزمون اسپیکینگ داشتم. اگزمینرم آقای دارابی بودن. خیلی خوش برخورد و مهربون بودن. دائم لبخند میزدن و با سر تایید میکردن. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

Work or study Concentration Colour

پارت 2:

Describe a businessmen who you admire

پارت 3:

سوالات مرتبط با پارت 2. خیلی سوالات پیچیده پرسیدن. یه ایده ازم قبول نمیکردن و میگفتن دیگه چه چیزهایی هست. بیشتر توضیح بده. (با تشکر از مائده عزیز)
نوشته های مرتبط