سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش آذر 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آذر 1400

سلام. من 2 آذر سنتر عصر دین و دانش آزمون اسپیکینگ داشتم. اگزمینرم آقای دارابی بودن. به شدت مهربان و خوش برخورد بودن و استرسی که تا قبل داشتم کاملا از بین رفت وقتی دیدمشون. خیلی فوق العاده بودن. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

House School Travel

پارت 2:

Describe a law on environment protection فالو آپ:آیا تو کشورت این قانون اجرا میشه یا نه؟

پارت 3:

حدود 6 یا 7 سوال پرسیدن که همگی مربوط به قانون و جرم و محیط زیست بود. (با تشکر از صبای عزیز)
نوشته های مرتبط