سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آبان 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش آبان 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آبان 1400

سلام. من 26 آبان سنتر عصر دین و دانش مشهد آزمون اسپیکینگ داشتم. اگزمینرم آقای ایروانی بودن. برخلاف شنیده هام کاملا برخورد مودبانه و صبورانه ای داشتن و سوالات رو شمرده می گفتن. استرسی به من القا نشد، فقط یک بار در پارت سه گفتن لطفا جنرال تر صحبت کن. سوالاتم به این ترتیب بودن:

پارت 1:

Some usual questions such as work or student Some questions about wild animals Some question about clothes

پارت 2:

Describe a plan that not related to your work or study

پارت 3:

Some questions about plans Daily plans Courses in schools Teach planing با آرزوی موفقیت برای همه دوستات (با تشکر از کیانای عزیز)
نوشته های مرتبط