سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آبان 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش آبان 1400

سوالات اسپیکینگ سنتر عصر دین و دانش – آبان 1400

سلام. من 26 آبان سنتر عصر دین و دانش مشهد آزمون اسپیکینگ داشتم.اگزمینرم آقای ایروانی بودن. ری اکشن خاصی نداشتن. سوالاتم به این ترتیب بود:

پارت 1:

خونه زندگی ميكنی يا آپارتمان؟ چطوريه آپارتمانت؟ در آينده قصد داری همينجا باشی يا عوضش ميكنی؟ چرا؟ چجور جايی ميری؟ لباس خاصی تاحالا پوشيدی؟ چی بود؟ بچه بودی چطور؟ آخرين باری كه لباس خاصی پوشيدی؟ چرا مردم ميپوشن؟ چرا نميپوشن؟ كيف پول داری؟ اولين بار كی تو زندگيت كيف پول خريدی؟

پارت 2:

پلن برای آينده ( راجع به درس و شغل نباشه)

پارت 3:

بدون پلن ميشه موفق شد؟ فكر كنم از خودشون ذهنی ميپرسيدن و يا از تو جوابای خودم. من چون علت رو هم ميگفتم ديگه نميپرسيدن چرا ولی مثلا گفتم دولت بايد كمك مالی كنه چندتا سوال از نحوه كمك دولت و اينا پرسيدن. با آرزوی موفقیت برای همه (با تشکر از نجمه عزیز)
نوشته های مرتبط