دانلود کتاب IELTS Simon Speaking Tips and Samples

در این کتاب، شما نکات مهم و بسیار کاربردی اسپیکینگ را از زبان اگزمینر رسمی سابق یاد میگیرید.

همچنین برای هر پارت اسپیکینگ تعدادی سمپل خوب نیز ارائه شده است

IELTS Simon Speaking Tips and Samples

امتیاز شما post
خروج از نسخه موبایل