رادیو آیلتس آفرینش؛ پادکست شماره ۵۵

0
390
IELTS Radio

Cue Card

Describe someone you would like to study or work with

:You should say

Who this person is
How long you have known this person
What you have done together
And explain why you would like to study or work with this person

دانلود فایل PDF پادکست شماره ۵۵

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی