Confusing English Words – advice / advise

0
49

Confusing English Words – advice / advise

بسیاری از کلمات وجود دارند که معنی یکسانی دارند، اما در واقع تعاریف و کاربردهای مختلفی دارند.
شما می خواهید درست صحبت کنید و از به کار بردن کلمات نادرست خودداری کنید، اما در مورد معنی دقیق و کاربرد هر کلمه کاملا مطمئن نیستید.
بعضی از زبان آموزان حتی به دلیل تردیدهایشان از به کار بردن کلمات خودداری می کنند!
هدف ما در این سری از پست ها روشن کردن رایج ترین کلمات گیج کننده در انگلیسی است.

advice / advise

:Advice is a noun, and advise is a verb

.She gave me some good advice

.She advised me to get some rest

.There’s also a pronunciation difference: advice has an “S” sound, and advise has a “Z” sound

:”Don’t make the common error of saying “advices” – the word advice is uncountable. However, you can say “pieces of advice

.The consultant gave me three pieces of advice for my business

آفرینش در اینستاگرام

اشتراک در این دیدگاه
اطلاع‌رسانی
0 دیدگاه‌
Inline Feedbacks
مشاهده تمام دیدگاه‌ها