اشتباهات رایج

Common mistakes: Oblige

Common mistakes: Oblige

:Check the correct statement(s)

.You can’t oblige children to study if they don’t want to
.You can’t force children to study if they don’t want to

.In order to pay the hospital bill, it obliged me to sell my car
.In order to pay the hospital bill, I was obliged to sell my car

Oblige

Verb

.BAD: You can’t oblige children to study if they don’t want to
.GOOD: You can’t force children to study if they don’t want to

If someone makes you do something that you do not want to do, they force/compel you to do it (or make you do it)

.They forced him to hand over the money by threatening to kill him

.BAD: In order to pay the hospital bill, it obliged me to sell my car
.GOOD: In order to pay the hospital bill, I was obliged to sell my car

:be/feel obliged to do sth (= have to/feel that you have to do something)

.Doctors are obliged to keep their patients’ records secret

.Since the temperature outside was below freezing, I felt obliged to

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا