اشتباهات رایج

Common mistakes: Nowadays

Common mistakes: Nowadays

:Check the correct statement(s)

.This is a major problem for nowadays society
.This is a major problem for today’s society

.People live longer in nowadays
.People live longer nowadays

Nowadays

Adverb

.BAD: People live longer in nowadays
.GOOD: People live longer nowadays

:Nowadays (WITHOUT in)

.More women have executive jobs nowadays, especially in publishing

.Nowadays, computer skills are almost essential

.BAD: This is a major problem for nowadays society
.GOOD: This is a major problem for today’s society

:Nowadays is an adverb (NOT an adjective)

.Video cameras are very popular nowadays

نوشته های مشابه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

دکمه بازگشت به بالا