Afarinesh Strategies – Part 135 – Listening – Part 21

Afarinesh Strategies Part 135 Listening Part 21

استراتژی و تکنیکهای سوالات

LISTENING : FORM COMPLETION QUESTIONS

    استراتژی و تکنیکهای سوالات لیسنینگ نکته های کلی :   قسمت لیسنینگ امتحان آیلتس از چهار قسمت تشکیل شده هر بخش شامل 10 سوال میباشد. در هر بخش فایل صوتی تنها یک بار پخش میشود. نیازی نیست دانش تخصصی داشته باشید اما باید توانایی متوجه شدن موضوعات عادی با انواع لهجه ها را داشته باشید. هر بخش شامل سه نوع سوال میباشد. قبل از هر بخش در فایل صوتی توضیح مختصری در مورد موضوعی که قرار است در مورد آن صحبت شود داده میشود که این توضیح در برگه نوشته نشده. 30 ثانیه فرصت دارید تا به سوالات نگاهی بیاندازید. سوالات به ترتیب مطالب عنوان شده در فایل صوتی می باشند. بعد از هر بخش 30 ثانیه فرصت دارید تا پاسخ خود را مرور کنید. دو بخش اول در مورد موضوعات روزمره و دو بخش دوم موضوعات آکادمیک را دربر میگیرند.  

استراتژی ها :

در این نوع سوالات اول از همه چک کنید چند تا لغت یا عدد برای هر سوال نیاز است. سعی کنید پیش بینی کنید که قراراست چه موضوعی مطرح شود. به ترتیب پاسخ ها دقت کنید. گاهی در مورد جدول ها ترتیب افقی میباشد. چطور تشخیص دهیم که سوال از نوع تکمیل فرم میباشد: در دستورات بخش مورد نظر حتما کلمه فرم ذکر میشود. این بخش میتواند شامل جای خالی باکس مانند مثل مدرک رسمی باشد. قسمتی از اطلاعات از قبل در جاهای خالی قرار داده شده اند و شما از همین اطلاعات میتوانید جهت دنبال کردن موضوع استفاده کنید

 

: Questions

.Complete the form below

.Write NO MORE THAN TWO WORDS  for each answer

 

:answers

(N1. email (account N2. vice-president/vice president N3. Rakesh N4. wrong password

 
نوشته های مرتبط