ویدیو آموزشی درباره خلاقیت در نقاشی روی دیوار و بازیهای کامپیوتری بخش دوم

در بخش دوم ویدیو، خلاقیت و نوآوری در نقاشی روی دیوار و بازیهای کامپیوتری را میبینیم. اصلاً به عقیده شما نقاشی رو ی دیوار و یا بازیهای کامپیوتری جزو خلاقیت ها محسوب میشوند؟ ویدیو را تماشا کنید و تصمیم بگیرید! [wpdm_package id=7430 template=”link-template-calltoaction3.php”] [wpdm_package id=7431 template=”link-template-calltoaction3.php”]
نوشته های مرتبط