تکنیک های ریدینگ (Summary completion)

0
3338
IELTS Reading
IELTS Reading

تکنیک های ریدینگ (Summary completion)

چگونه سوالات Summary Completion قسمت ریدینگ را پاسخ دهیم:

همانطور که میدانید در این نوع سوال باید جاهای خالی را با استفاده از کلمه های خود متن پرکنید.متنی که باید کامل خلاصه کنید خلاصه ای از متن اصلی و دربرگیرنده مطالب و ایده های کلی میباشد.

در پر کردن جاهای خالی خلاصه متن به نکات زیر دقت قرمایید:

  •  قبل از اینکه در متن اصلی بدنبال کلمات مناسب در جاهای خالی باشید سعی کنید کلمه را حدس بزنید و بعد برای اینکه از درست بودن کلمه اطمینان حاصل کنید به متن اصلی رجوع کنید.
  • همیشه جملات بعد از جای خالی را بخوانید و تنها به جملات قبل از آن اکتفا نکنید .
  • هنگامی که به منظور درک مفهوم کلی خلاصه متن را برای اولین بار میخوانید به جای خالی که رسیدید با خود بگویید”blank” و هرگز اجازه ندهید که جای خالی شما را متوقف کند!

تمرین:

قسمت اول خلاصه متن را با توجه به متن اصلی و با رعایت نکات ذکر شده کامل کنید. توجه داشته باشید بیشتر از دو کلمه نمی توانید استفاده کنید.

  

The lifecycle of a tree

Paragraph 1

As the seed pods dry and crack open, the seeds are either carried by birds, animals or the wind to another part of the forest or drop directly to the forest floor. As the development of all plant life on the surface of the earth depends on light, the growth of seeds into mature trees depends on where the seeds land and take root. If a seed falls to the ground in a clearing created perhaps by falling trees, then it has a good chance of being exposed to light and a chance to grow

 

Seeds find their way to different parts of the forest as a result of the_______________ and other agents like _____________ and ______________. Sometimes seeds are fortunate enough to grow in places where ______________ have exposed the ground to ______________, thus giving the plant a _____________ to thrive

 


: Answers

Seeds find their way to different parts of the forest as a result of the wind and other agents like birds and animals. Sometimes seeds are fortunate enough to grow in places where falling trees have exposed the ground to light, thus giving the plant a chance to thrive

 

 

 

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی