تمرینی برای رایتینگ تسک یک آکادمیک با دو گراف یا چارت

تمرینی برای رایتینگ تسک یک آکادمیک با دو گراف یا چارت

تمرینی برای رایتینگ تسک یک آکادمیک با دو گراف یا چارت

با توجه به چارتهای زیر جاهای خالی را باعبارات مناسب تکمیل کنید. chart  

a. A comparison of social concerns b. Data about the pie chart c. Concerns about the physical environment d. A sentence linking the data e. An overview f. A comparison of the most quoted and least quoted worry g. An introduction

 

__________ .N1 The chart illustrates how people feel the generation of Borough Bridge will affect the area along with their views on whether the generation should proceed

__________ .N2 While the overwhelming majority of people were concerned about the volume of traffic and the increase in property prices as a result of the regeneration, approximately 75% and 70% of those surveyed respectively, only 20% cited the increase in noise

__________ .N3 As regards crime, fewer people (approximately 43%) stated this was more a cause for concern than a reduction of friendliness, which at 60% was the third greatest area that worried people

__________ .N4 Overcrowding at approximately 47% was less of a concern than a rise in the amount of litter stated by 55% of respondents

__________ .N5 The pie chart showing people’s attitudes to the generation, proceeding reflects people’s general concerns as indicated in the bar chart

__________ .N6 Forty-five per cent of people disagree with the generation with 40% in agreement and 15% don’t know

__________ .N7 It is clear that the general attitude to the generation is negative

 

Answers

N1.g N2.f N3.a N4.c N5.d N6.b N7.e

نوشته های مرتبط