تصحیح اشتباهات در رایتینگ

0
447
ielts writing

تصحیح اشتباهات در رایتینگ

معمولا پیدا کردن اشتباهات در متنی که خود مینویسیم مشکل است. هنگام تمرین برای آزمون ، رایتینگ خود را بنویسید اما چندین ساعت بعد برای غلط گیری به آن بازگردید. یا میتوانید از شخص دیگری بخواهید که شمارا تصحیح کند. از اشتباهاتی که معمولا پیش میایند لیستی تهیه کنید. حتی میتوانید در لیست خود برای هر اشتباه تاریخ و شماره بزنید که بعد ها بتوانید پیشرفت خودرا محاسبه کنید.
شما همچنین میتوانید دو نسخه از نوشته خود داشته باشید . نسخه اصلی و نسخه ای که تصحیح شده و آنها را کنار هم قرار دهید.
در جملات زیر کلماتی که مشخص شده اند غلط هستند. آن هارا تصحیح کنید و جوابها را در آخر بخوانید.

N1. The amount of informations available nowadays is too much for any one person to learn
N2. The population of different areas of the world are increasing dramatically
N3. The goverment could increase the amount of cheap social housing constructed
N4. Education is improving gradually, but situation is not happening fast enough
N5. Television has had much consequence on the way we live as the Internet has
N6. People always spend too much times accessing the Internet in their leisure time
N7. More money needs to be invested in infrastructure, but it depends of the funds available
N8. The government needs to increase funding to solve the traffic modern problems in major cities
N9. Office accommodations sometimes makes the center of cities and towns soulless
N10. Music has a grand impact on people’s lives, as it affects their mood

 

Answers

N1. Information
N2. Is
N3. Government
N4. Progress
N5. Impact
N6. Time
N7. On
N8. Modern traffic problems
N9. Accommodation
N10. Huge

 

تصحیح اشتباهات در رایتینگ
۵ (۱۰۰%) ۱ vote[s]

ارسال دیدگاه جدید

  اشتراک در این دیدگاه  
اطلاع رسانی